Vé tàu chặng đi Vinh – Hà Nội

253.000 VNĐ

Khởi hành: 9:28 AM

Hạng vé: Ngồi mềm điều hòa

Vé tàu chặng Huế – Hà Nội

530.000 VNĐ

Khởi hành: 16:26 PM

Hạng vé: Ngồi mềm điều hòa

Vé tàu chặng Hà Nội – Huế

410.000 VNĐ

Khởi hành: 22:20 PM

Hạng vé: Ngồi mềm điều hòa

Vé tàu chặng Hà Nội – Sapa – Hà Nội

230.000 VNĐ

Khởi hành: 21:35 PM

Hạng vé: Ngồi mềm điều hòa

Vé tàu chặng Hà Nội – Ninh Bình

100.000 VNĐ

Khởi hành: 20:10 PM

Hạng vé: Ngồi mềm điều hòa

Vé tàu chặng Hà Nội – Đà Nẵng

468.000 VNĐ

Khởi hành: 06:00 AM

Hạng vé: Ngồi mềm điều hòa

Vé tàu chặng Hà Nội – Đồng Hới

360.000 VNĐ

Khởi hành: 22:20 PM

Hạng vé: Ngồi mềm điều hòa

Vé tàu chặng Đồng Hới – Hà Nội

436.000 VNĐ

Khởi hành: 19:40 PM

Hạng vé: Ngồi mềm điều hòa

Tàu đi chặng Đà Nẵng – Hà Nội

468.000 VNĐ

Khởi hành: 13:53 PM

Hạng vé: Ngồi mềm điều hòa

Tàu đi Hà Nội – Vinh – Hà Nội

267.000 VNĐ

Khởi hành: 6:00 AM

Hạng vé: Ngồi mềm điều hòa

TÀU SP1- SP3 HÀ NỘI LAO CAI
HOT

TÀU SP1- SP3 HÀ NỘI LAO CAI

375.000 VNĐ

Khởi hành: 22:00

Hạng vé: Cabin 4 Giường Điều Hòa

TÀU SP2-SP4 LÀO CAI HÀ NỘI
HOT

TÀU SP2-SP4 LÀO CAI HÀ NỘI

350.000 VNĐ

Khởi hành: 21:40

Hạng vé: Cabin 4 Giường Điều Hòa

1 2