Lào Cai

TÀU SP2- 4 LÀO CAI – HÀ NỘI
HOT

TÀU SP2- 4 LÀO CAI – HÀ NỘI

465.000 VNĐ

Khởi hành: 20:55

Hạng vé: Cabin 4 Giường Điều Hòa

TÀU SP2- 4 LÀO CAI – HÀ NỘI

360.000 VNĐ

Khởi hành: 20:55

Hạng vé: Cabin 6 Giường Điều Hòa

TÀU SP4 LÀO CAI – HÀ NỘI
HOT

TÀU SP4 LÀO CAI – HÀ NỘI

680.000 VNĐ

Khởi hành: 21:10

Hạng vé: Cabin 4 Giường VIP

TÀU SP2 LÀO CAI – HÀ NỘI
HOT

TÀU SP2 LÀO CAI – HÀ NỘI

530.000 VNĐ

Khởi hành: 20:30

Hạng vé: Cabin 4 Giường Deluxe

TÀU SP4 LÀO CAI – HÀ NỘI
HOT

TÀU SP4 LÀO CAI – HÀ NỘI

580.000 VNĐ

Khởi hành: 21:10

Hạng vé: Cabin 4 Giường Deluxe

TÀU SP2 LÀO CAI – HÀ NỘI

620.000 VNĐ

Khởi hành: 20:30

Hạng vé: Cabin 4 Giường VIP