Hà Nội

TÀU SP1-3 HÀ NỘI – LÀO CAI
HOT

TÀU SP1-3 HÀ NỘI – LÀO CAI

200.000 VNĐ

Khởi hành: 21:40

Hạng vé: Ngồi Mềm Điều Hòa

TÀU SP1-3 HÀ NỘI – LÀO CAI
HOT

TÀU SP1-3 HÀ NỘI – LÀO CAI

260.000 VNĐ

Khởi hành: 21:40

Hạng vé: Cabin 6 Giường Điều Hòa

TÀU SP1 HÀ NỘI – LÀO CAI
HOT

TÀU SP1 HÀ NỘI – LÀO CAI

560.000 VNĐ

Khởi hành: 21:40

Hạng vé: Cabin 4 Giường Deluxe

TÀU SP3 HÀ NỘI – LÀO CAI
HOT

TÀU SP3 HÀ NỘI – LÀO CAI

580.000 VNĐ

Khởi hành: 22:00

Hạng vé: Cabin 4 Giường Deluxe

TÀU SP1 HÀ NỘI – LÀO CAI
HOT

TÀU SP1 HÀ NỘI – LÀO CAI

620.000 VNĐ

Khởi hành: 21:40

Hạng vé: Cabin 4 Giường VIP

TÀU SP3 HÀ NỘI – LÀO CAI
HOT

TÀU SP3 HÀ NỘI – LÀO CAI

680.000 VNĐ

Khởi hành: 22:00

Hạng vé: Cabin 4 Giường VIP