Hà Nội

Vé tàu chặng Hà Nội – Huế

410.000 VNĐ

Khởi hành: 22:20 PM

Hạng vé: Ngồi mềm điều hòa

Vé tàu chặng Hà Nội – Sapa – Hà Nội

230.000 VNĐ

Khởi hành: 21:35 PM

Hạng vé: Ngồi mềm điều hòa

Vé tàu chặng Hà Nội – Ninh Bình

100.000 VNĐ

Khởi hành: 20:10 PM

Hạng vé: Ngồi mềm điều hòa

Vé tàu chặng Hà Nội – Đà Nẵng

468.000 VNĐ

Khởi hành: 06:00 AM

Hạng vé: Ngồi mềm điều hòa

Vé tàu chặng Hà Nội – Đồng Hới

360.000 VNĐ

Khởi hành: 22:20 PM

Hạng vé: Ngồi mềm điều hòa

Tàu đi Hà Nội – Vinh – Hà Nội

267.000 VNĐ

Khởi hành: 6:00 AM

Hạng vé: Ngồi mềm điều hòa

TÀU SP2-SP4 LÀO CAI HÀ NỘI
HOT

TÀU SP2-SP4 LÀO CAI HÀ NỘI

350.000 VNĐ

Khởi hành: 21:40

Hạng vé: Cabin 4 Giường Điều Hòa

TÀU SP1- SP3 HÀ NỘI LÀO CAI
HOT

TÀU SP1- SP3 HÀ NỘI LÀO CAI

260.000 VNĐ

Khởi hành: 22:00

Hạng vé: Cabin 6 Giường Điều Hòa

TÀU SP1-SP2 HÀ NỘI LÀO CAI
HOT

TÀU SP1-SP2 HÀ NỘI LÀO CAI

180.000 VNĐ

Khởi hành: 21:40

Hạng vé: Ngồi Mềm Điều Hòa

TÀU SP3-SP4 HÀ NỘI LÀO CAI
HOT

TÀU SP3-SP4 HÀ NỘI LÀO CAI

190.000 VNĐ

Khởi hành: 22:00

Hạng vé: Ngồi Mềm Điều Hòa

TÀU SAPALY EXPRESS
HOT

TÀU SAPALY EXPRESS

630.000 VNĐ

Khởi hành: 22:00

Hạng vé: Cabin 4 Giường VIP

TÀU CHAPA EXPRESS
HOT

TÀU CHAPA EXPRESS

680.000 VNĐ

Khởi hành: 22:00

Hạng vé: Cabin 4 Giường VIP

1 2