Đà Nẵng

Tàu đi chặng Đà Nẵng – Hà Nội

468.000 VNĐ

Khởi hành: 13:53 PM

Hạng vé: Ngồi mềm điều hòa