VÉ TÀU HÒA HÀ NỘI SAPA

TÀU SP1- SP3 HÀ NỘI LAO CAI
HOT

TÀU SP1- SP3 HÀ NỘI LAO CAI

375.000 VNĐ

Khởi hành: 22:00

Hạng vé: Cabin 4 Giường Điều Hòa

TÀU SP2-SP4 LÀO CAI HÀ NỘI
HOT

TÀU SP2-SP4 LÀO CAI HÀ NỘI

350.000 VNĐ

Khởi hành: 21:40

Hạng vé: Cabin 4 Giường Điều Hòa

TÀU SP1- SP3 HÀ NỘI LÀO CAI
HOT

TÀU SP1- SP3 HÀ NỘI LÀO CAI

260.000 VNĐ

Khởi hành: 22:00

Hạng vé: Cabin 6 Giường Điều Hòa

TÀU SP2- SP4 LÀO CAI HÀ NỘI
HOT

TÀU SP2- SP4 LÀO CAI HÀ NỘI

200.000 VNĐ

Khởi hành: 20:30

Hạng vé: Cabin 6 Giường Điều Hòa

TÀU SP1-SP2 HÀ NỘI LÀO CAI
HOT

TÀU SP1-SP2 HÀ NỘI LÀO CAI

180.000 VNĐ

Khởi hành: 21:40

Hạng vé: Ngồi Mềm Điều Hòa

TÀU SP3-SP4 HÀ NỘI LÀO CAI
HOT

TÀU SP3-SP4 HÀ NỘI LÀO CAI

190.000 VNĐ

Khởi hành: 22:00

Hạng vé: Ngồi Mềm Điều Hòa

TÀU SAPALY EXPRESS
HOT

TÀU SAPALY EXPRESS

630.000 VNĐ

Khởi hành: 22:00

Hạng vé: Cabin 4 Giường VIP

TÀU CHAPA EXPRESS
HOT

TÀU CHAPA EXPRESS

680.000 VNĐ

Khởi hành: 22:00

Hạng vé: Cabin 4 Giường VIP

TÀU DREAM EXPRESS
HOT

TÀU DREAM EXPRESS

580.000 VNĐ

Khởi hành: 22:00

Hạng vé: Cabin 4 Giường Deluxe

TÀU LIVITRAN EXPRESS
HOT

TÀU LIVITRAN EXPRESS

540.000 VNĐ

Khởi hành: 21:35

Hạng vé: Cabin 4 Giường Deluxe

TÀU PUMPKIN EXPRESS
HOT

TÀU PUMPKIN EXPRESS

550.000 VNĐ

Khởi hành: 21:35

Hạng vé: Cabin 4 Giường Deluxe

TÀU ORIENT EXPRESS
HOT

TÀU ORIENT EXPRESS

550.000 VNĐ

Khởi hành: 21:35

Hạng vé: Cabin 4 Giường Deluxe

máy bay

BAY HÀ NỘI => ĐÀ NẴNG
HOT

BAY HÀ NỘI => ĐÀ NẴNG

199.000 VNĐ

Khởi hành: 15h00

Hạng vé: Phổ Thông

BAY HCM => HÀ NỘI => HCM
HOT

BAY HCM => HÀ NỘI => HCM

890.000 VNĐ

Khởi hành: 05:00; 07:30;

Hạng vé: Phổ Thông

BAY HÀ NỘI – PHÚ QUỐC
HOT

BAY HÀ NỘI – PHÚ QUỐC

985.000 VNĐ

Khởi hành: 09:45; 07:20; 12:10;

Hạng vé: Phổ Thông

BAY HÀ NỘI => NHA TRANG
HOT

BAY HÀ NỘI => NHA TRANG

500.000 VNĐ

Khởi hành: 09:45; 07:20; 12:10;

Hạng vé: Phổ Thông

BAY HÀ NỘI => QUY NHƠN
HOT

BAY HÀ NỘI => QUY NHƠN

840.000 VNĐ

Khởi hành: 09:45; 07:20; 12:10;

Hạng vé: Phổ Thông

BAY HÀ NỘI => NHẬT BẢN
HOT

BAY HÀ NỘI => NHẬT BẢN

13.934.000 VNĐ

Khởi hành: 09:45; 07:20; 12:10;

Hạng vé: Phổ Thông