tàu hỏa

TÀU SP2- 4 LÀO CAI – HÀ NỘI
HOT

TÀU SP2- 4 LÀO CAI – HÀ NỘI

0 VNĐ

Khởi hành: 20:55

Hạng vé: Cabin 4 Giường Điều Hòa

TÀU SP1-3 HÀ NỘI – LÀO CAI
HOT

TÀU SP1-3 HÀ NỘI – LÀO CAI

0 VNĐ

Khởi hành: 21:40

Hạng vé: Ngồi Mềm Điều Hòa

TÀU SP1-3 HÀ NỘI – LÀO CAI
HOT

TÀU SP1-3 HÀ NỘI – LÀO CAI

0 VNĐ

Khởi hành: 21:40

Hạng vé: Cabin 6 Giường Điều Hòa

TÀU SP4 LÀO CAI – HÀ NỘI
HOT

TÀU SP4 LÀO CAI – HÀ NỘI

0 VNĐ

Khởi hành: 21:10

Hạng vé: Cabin 4 Giường VIP

TÀU SP1 HÀ NỘI – LÀO CAI
HOT

TÀU SP1 HÀ NỘI – LÀO CAI

0 VNĐ

Khởi hành: 21:40

Hạng vé: Cabin 4 Giường Deluxe

TÀU SP3 HÀ NỘI – LÀO CAI
HOT

TÀU SP3 HÀ NỘI – LÀO CAI

0 VNĐ

Khởi hành: 22:00

Hạng vé: Cabin 4 Giường Deluxe

máy bay

BAY HÀ NỘI => ĐÀ NẴNG
HOT

BAY HÀ NỘI => ĐÀ NẴNG

199.000 VNĐ

Khởi hành: 15h00

Hạng vé: Phổ Thông

BAY HCM => HÀ NỘI => HCM
HOT

BAY HCM => HÀ NỘI => HCM

890.000 VNĐ

Khởi hành: 05:00; 07:30;

Hạng vé: Phổ Thông

BAY HÀ NỘI – PHÚ QUỐC
HOT

BAY HÀ NỘI – PHÚ QUỐC

985.000 VNĐ

Khởi hành: 09:45; 07:20; 12:10;

Hạng vé: Phổ Thông

BAY HÀ NỘI => NHA TRANG
HOT

BAY HÀ NỘI => NHA TRANG

500.000 VNĐ

Khởi hành: 09:45; 07:20; 12:10;

Hạng vé: Phổ Thông

BAY HÀ NỘI => QUY NHƠN
HOT

BAY HÀ NỘI => QUY NHƠN

840.000 VNĐ

Khởi hành: 09:45; 07:20; 12:10;

Hạng vé: Phổ Thông

BAY HÀ NỘI => NHẬT BẢN
HOT

BAY HÀ NỘI => NHẬT BẢN

13.934.000 VNĐ

Khởi hành: 09:45; 07:20; 12:10;

Hạng vé: Phổ Thông